Değerlerimiz

  • Madencilik sektöründe lider ve idealist kimliğimiz
  • Araştırmacılık,yenilikçilik ve yetkinlik değerlerine olan inancımız
  • Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak bilgi ve verilere dayalı karar almamız
  • Toplumsal sorumluluğun bilincinde saydamlık anlayışında olmamız
  • Hoşgörü ve dayanışmaya verdiğimiz önem
  • Ülke ekonomisine istihdama katkımız ve çevreye saygımız
  • Kaynakların etkin olarak kullanımı